– ŠKOLA ÚNĚTICE

Pro rozšíření školy na kompletní první stupeň, zachování současných dvou tříd mateřské školy a plnohodnotný symbiotický provoz bylo potřeba nejen upravit dispozice původní budovy a vestavit další třídy do půdního prostoru, ale především navrhnout přístavbu, kam se přesune z historické budovy kuchyň s jídelnou a vytvoří nové sklady a multifunkční společenský prostor.

Školní pozemek se znatelně zužuje západním směrem a úkolem bylo zachovat co největší volné plochy zahrady. Výsledná prostorová podoba přístavby reaguje přitočením k ulici a segmentovým nárožím v zahradě umožňuje plynulý přístup do mateřské školy. Nedochází ke křížení provozů v historické budově školy. Problém návaznosti přiznané moderní přístavby na historickou budovu se podařilo vyřešit z ulice Školní použitím shodného materiálu v obkladu horní části přístavby a dlouhého navazujícího vikýře ve střeše původní budovy.

Historická budova je naplněna až po střechu vestavbou třech nových učeben. Přístup zajišťuje nové vložené ocelové schodiště do původní schodišťové haly. Dlouhý nový vikýř přes dvě hlavní podkrovní učebny poskytuje výhled na téměř celé Únětice. Přístavba byla vybavena novou moderní školní kuchyní. Oddělené nové jídelny pro mateřskou i základní školu nabízejí dostatek světla a výhled do okolí budovy. V nejvyšším podlaží přístavby je prostorná řemeslná učebna. Škola je vybavena tepelnými čerpadly a využívá též recyklovanou dešťovou vodu ze střech.

Na školním pozemku byly obnoveny herní prvky, dostal nové oplocení a byly obnoveny přírodní prvky – ohniště, vrbové stavby, venkovní učebna. Novým elementem školní zahrady je parterové schodiště doplněné zpevněnou plochou amfiteátru pro venkovní školní programy.

Projektové práce probíhaly od roku 2016, stavba byla zahájena v roce 2018 a slavnostní otevření proběhlo 1.9.2020.