– ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÍ PRÁCE

Zajišťujeme všechny projekční fáze výstavby,

  • základní honorářová sazba 880,-/hod

SPECIALIZUJEME SE:

  • ARCHITEKTONICKÉ KONCEPTY A STUDIE
  • TECHNICKÉ PŘÍPRAVY PROJEKTŮ (rozbor územního plánu, regulace, parcelace, katastr, průzkumy, atd.)
  • ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM (pasportizace staveb, dodatečné povolování staveb, atd.)
  • DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (uvedení stavby do provozu, provozní řády budovy, atd.)