– SPECIÁLNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ DOKUMENTACE

Specializujeme se na činností spojené s TECHNICKOU DOKUMENTACÍ:

  • PASPORTIZACE DOKUMENTACE (archivy a seznamy dokumentací)
  • DIGITALIZACE TECHNICKÉ DOKUMENTACE (elektronické data-room objektu, zaměřování, atd.)
  • ANALÝZA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (rozbor uzemně plánovací dokumentace a možnosti výstavby)
  • OPTIMALIZACE SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ (efektivita legalizačního řízení, koordinace projektu s úřady, veřejnoprávní smlouvy, atd.)
  • OPONENTURA DOTČENÝM ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY (změny územního plánu, vypracování námitek k pořizování územně plánovacích dokumentací, atd.)