Projekt CZ.1.04/2.1.00/70.00062

V letech 2013 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci regionálního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00062 „Odborné praxe pro mladé do 30 let v kraji Vysočina“. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.1.2015 do 30.9.2015 je u bdXarchitekti s.r.o. v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou max 171.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činí 85%, tj. 145.350,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činí 15%, tj. 26.650,- Kč.

Pracovní místo vyhrazené v rámci SÚPM je zaměřeno na pozici: Administrativní pracovnice

  • zajišťování pomocných kancelářských činností
  • přepisování textů, vkládání dat do počítače
  • vyřizování korespondence
  • plnění operativních úkolů